Rozmiar: 15909 bajtów

- 535 -

1359, 25 VI

Mikołaj z Bytomia otrzymuje od papieża Innocentego VI zatwierdzenie na archidiakonacie głogowskim po ¶mierci Jana zwanego medykiem (Johannes) z zastrzeżeniem, iż dochód roczny z tej prebendy nie może przekraczać 30 grzywien w srebrze.

Regest: P.A. Kirsch, Die päpstlichen Annaten in Deutschland während XV Jhdts, t.1, Paderborn 1903, s. 183.
Wzmianka: MVB, II, s. 388, nr 976.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów