Rozmiar: 15909 bajtów

- 536 -

1359, 25 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Avinionensis diocesis, Francja)

Prośba do papieża Innocentego VI o zatwierdzenie Jana syna Berwika z Ząbkowic Śl. (Johannes Berwici de Frankynstein), prezbitera wrocławskiego (Wratislauiensis), na dekanacie głogowskim wakującym po śmierci Jana de Czernico (Johannes), z którego dochód nie może przekraczać 40 grzywien w srebrze, a który to dekanat posiada on już od ponad pół roku.

Regest: MVB, II, s. 386, nr 973; Bull. Pol., II, s. 151, nr 935.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów