Rozmiar: 15909 bajtów

- 538 -

1359, 26 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV in die Johannis et Pauli

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Konrad de Louil (Conradus) rycerz sprzedał za 28 grzywien Janowi de Crocz (Johannes) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Sadkowie k. Wrocławia (Schotkow) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2430.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów