Rozmiar: 15909 bajtów

- 542 -

1359, 29 VI, Lubin (Luben)

in die beatorum apostolorum Petri et Pauli

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus dux Slesiae et dominus Legnicensis) wraz ze swą żoną potwierdzają mieszczanom legnickim (Legnicenses) odbiór 28 grzywien, które zobowiązują się zwrócić radzie lubińskiej (Lubinensis) do następnego święta św. Walpurgii (1 V).

Oryg.: łac., AP Legnica, Dokumenty m. Legnicy 1359, 29 VI, Lubin.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 144, nr 213.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów