Rozmiar: 15909 bajtów

- 549 -

1359, 4 VII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis diocesis, Francja)

IV Non. Julii a. septimo

Teodoryk biskup Minden (Theodricus episcopus Myndensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o ekspektatywę na prebendę w katedrze wrocławskiej dla Henryka de Czudicz (Henricus) swojego notariusza i kleryka ołomunieckiego (Olomucensis).

Regest: MVB, II, s. 390, nr 981; Bull. Pol., II, s. 152, nr, 939.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów