Rozmiar: 15909 bajtów

- 550 -

1359, 4 VII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis diocesis, Francja)

IV Non. Julii a. septimo

Teodoryk biskup Minden (Theodricus episcopus Myndensis, Niemcy) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na godność lub urząd, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis), wakujący obecnie lub w przyszłości dla Macieja syna Jana z Głogowa, prezbitera diecezji wrocławskiej (Mathias Johannis de Glogouia), mimo że posiada on dochody z prebend w diecezji praskiej, które nie przekraczają 45 florenów w złocie rocznie.

Regest: MVB, II, s. 390, nr 981; Bull. Pol., II, s. 152, nr 939.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów