Rozmiar: 15909 bajtów

- 551 -

1359, 4 VII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis diocesis, Francja)

IV Non. Julii a. septimo

Jan biskup ołomuniecki (Johannes episcopus Olomucensis) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis) wraz z prebendą oraz godność lub urząd wakujący obecnie lub w przyszłości dla Wolframa de Panarowicz (Wolframus de Panawicz) swojego oficjała, mimo iż posiada on parafię Św. Marii w Legnicy (Lignicz).

Regest: MVB, II, s. 392, nr 985; Bull. Pol., II, s. 152, nr 940.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów