Rozmiar: 15909 bajtów

- 552 -

1359, 6 VII, Legnica ?

an dem achten tag nach send Petirs und send Pawels tag der heiligen czwelfboten

Szymon komtur szpitala w Legnicy (Legnitz) pod wezwaniem Św. Mikołaja stwierdza, że Hyldegund wdowa po Henryku Woger (Heynrich) nabyła za 2 1/2 grzywny czynsz z 3 łanów położonych w pobliżu kościoła parafialnego w Mikołajowicach k. Legnicy (Nyclozdorf), a mianowicie: 1 wiardunek na potrzeby chorych przebywających w szpitalu, 1 wiardunek dla przełożonej i 1 loth w okresie suchych dni na zakup ryb lub innego pożywienia dla chorych.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 188.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów