Rozmiar: 15909 bajtów

- 555 -

1359, 9 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. III ante diem b. Margarethe

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Szymon Rorow (Symon) sprzedał za 60 grzywien Katarzynie (Katherina) wdowie po Mikołaju Rachenow (Nicolaus) oraz jej spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze wsi Przecławice k. Wrocławia (Priczlawicz) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku niedotrzymania terminu płatności, prawem odkupu przez sprzedającego lub jego następców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem raty płatności tego czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35v-36.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2002.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów