Rozmiar: 15909 bajtów

- 557 -

1359, 14 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica die post Margarethe

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj syn nieżyjącego Mikołaja z Nysy (Nicolaus olim Nicolai de Nyssa), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), nadał swym braciom Maciejowi (Mathias) i Ottonowi z Nysy (Otto de Nyssa) oraz ich spadkobiercom wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome we wsi Gądów k. Wrocławia (Gandow villa) z przynależnościami i dochodami, z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko Sommerueld - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 36-36v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów