Rozmiar: 15909 bajtów

- 558 -

1359, 15 VII, Ziębice (Monsterberg)

fer. II proxima post diem st. Margarethe Virginis

Bolko II książę Śląska i pan Ziębic (Bolco... dux Zlezie et dominus in Munsterberg) pozwala Haulowi Czamborowi (Haulus Czambori) kanonikowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu i swojemu kapelanowi oraz jego następcom, kanonikom ww. kościoła, lokować na prawie niemieckim 4-łanowy folwark (allodium) we wsi Żerniki Wrocławskie (Serdanitz) ze wszystkimi dochodami i uprawnieniami. Wystawca równocześnie zwalnia jego mieszkańców od wszelkich obciążeń. Jeżeli urzędnicy zechcą ich obciążyć powinnościami, to muszą uzyskać zgodę księcia.

Świadkowie: Bernard de Retwitz (Bernhardus), Konrad de Cyrnen (Conradus) - rycerze, Mikołaj de Pancow (Nicolaus) kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratisl[avia]), notariusz dworu książęcego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 4, s. 94-95.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 56, nr XXX.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów