Rozmiar: 15909 bajtów

- 568 -

1359, 3 VIII, Avignon (Avinion, Francja)

III Non. Augusti a. septimo

Papież Innocenty VI na prośbę Arnolda de Caucina (Arnaldus) wyraża zgodę na prowizję kanonikatu w kościele kieleckim (Kiltiensis) w diecezji krakowskiej dla Jakuba z Oświęcimia (Jacobus de Oswentym) proboszcza połowy kościoła w Oświęcimiu i sługi nuncjusza oraz poleca oficjałowi krakowskiemu zabiegać o tę prowizję.

Regest: VMPL, I, s. 590, nr 793; Bull. Pol., II, s. 154, nr 954.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów