Rozmiar: 15909 bajtów

- 569 -

1359, 5 VIII, Königstein (Kunigsteyn, Niemcy)

indiccione duodecima. Non. Augusti, regnorum nostrorum anno Romani quarto decimo, Boemie tredecimo, imperii vero quinto

Karol IV cesarz (Carolus quartus imperator ... et Boemie rex) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj II książę opawsko-raciborski (Nicolaus ... Oppavie et Ratiborie dux) zeznał, iż podarował dożywotnio swej żonie Jucie księżnej opawsko-raciborskiej (Jutta Oppavie et Ratiborie ducissa) z okazji zawarcia małżeństwa 4000 grzywien i zapisał je na zamku w Lądku Zdroju (Landek) i z dochodów miasta Głubczyce (Lubczicz). Cesarz na prośbę Mikołaja II zatwierdza tę darowiznę. Po śmierci księżnej zarówno zamek, jak i miasto mają stać się ponownie własnością książąt i księstwa opawskiego (Opavia).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 223-224. Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 475, nr 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów