Rozmiar: 15909 bajtów

- 571 -

1359, 8 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. V ante festum Laurencii

Cunadus de Falkenhayn starosta wrocławski stwierdza, że Klara (Clara) wdowa po Andrzeju Fusil (Andreas) nadała swym synom Maciejowi (Mathias) i Hellmboldowi (Hellmboldus), wypełniając wolę ich nieżyjącego ojca Andrzeja Fusil (Andreas), czynsz w wysokości 60 grzywien, który nadał im niegdyś ich ojciec ze swych dóbr na mocy dokumentu sędziów i ławników wrocławskich na sądzie, któremu przewodniczył Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia). Wystawca widymuje ten dokument. Ww. Klara oprócz tego nadaje im 3 łany ziemi w folwarku Czacheris w dystrykcie wrocławskim z przynależnościami, prawem alienacji i innymi prawami.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 38-38v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3022.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów