Rozmiar: 15909 bajtów

- 573 -

1359, 13 VIII, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum assumpcionis Marie Virginis Gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj kapelan w Małujowicach k. Brzegu (Nycolaus cappellanus in Molwicz), syn nieżyjącego Henryka sędziego dworu brzeskiego (Henricus judex curie Bregensis), nadał swojemu bratu Michałowi (Michael) oraz swej siostrze Klarze (Clara) i ich spadkobiercom wszystkie swe dobra dziedziczne w Michałowicach k. Brzegu (Michilwicz) i część lasu Ritschin w dystrykcie brzeskim z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus) rycerz, Merzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Peczko Yngrami, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Piotr Stral (Petrus), Henczko syn Henryka sędziego dworu brzeskiego (Henczco filius dicti Henricijudicis curie Bregensis) i Jan (Johannes) pisarz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 78; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 28b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów