Rozmiar: 15909 bajtów

- 574 -

1359, 13 VIII, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum assumpcionis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus dux Slezie et dominus Bregensis) stwierdza, że w jego obecności Lutko z Groblic k. Oławy (Luthco de Grobilwicz) za zgodą swej żony Jadwigi (Hedwigis) sprzedał dożywotnio Janowi (Johannes) proboszczowi w Pępicach k. Brzegu (Pampicz) oraz jego spadkobiercom: Dorocie (Dorotha) siostrzenicy, swojemu rodzeństwu Nykowi (Nyco), Peczowi (Peczo), Katarzynie (Katherina), matce Osannie z Jawora (Osanna de Jawrow) oraz kuzynce Jucie (Jutta), za 18 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Groblicach k. Oławy (Grebilwicz) z prawem do zastawu dóbr jeżeli czynsz ten nie będzie płacony w terminie, prawem alienacji i odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus), Jan z Pogorzeli k. Brzegu (Johannes de Pogrella) - rycerze, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenko de Witwicz), Ydsico Curzantka, Peczo z Miłonowa k. Oławy (Milnaw) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 76-77; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 27.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów