Rozmiar: 15909 bajtów

- 576 -

1359, 13 VIII

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że magister Jan rektor szkoły przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu z czynszu w wysokości 12 grzywien odkupionego od miasta na rzecz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu odkupił 8 grzywien dożywotnio od zarządców tego kościoła za 52 grzywny. Po jego śmierci 6 grzywien z owych 8 ma przejść dożywotnio na rzecz jego matki Katarzyny, po śmierci zaś obojga ów czynsz ma stać się własnością kościoła Św. Elżbiety. Rada przyrzeka, że nie będzie korzystała z prawa odkupu.

Regest: CDS, XXV, s. 183-184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów