Rozmiar: 15909 bajtów

- 581 -

1359, 16 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

in die st. Arnoldi

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że Katarzyna zwana Campanatrix (Katherina) mieszczka wrocławska (Wrat[islauiensis]) nadała testamentem swojemu synowi Pawłowi (Paulus) i jego spadkobiercom folwark Jarząbkowice k. Środy Śl. (Grsebkewicz), młyn zwany Eynewkomul ze wszystkimi przynależnościami i dochodami oraz 11 grzywien czynszu w Samuchnor i 2 grzywny czynszu w Sobkowicach k. Środy Śl. (Czcobkewicz) wraz z obciążeniami popularnie zwanymi "gerade" oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Paschco Gisckewicz, Friczco Sommerueld - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczco Stille, Hanko Wras i Paweł kuśnierz (Paulus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 40v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 215.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów