Rozmiar: 15909 bajtów

- 582 -

1359, 17 VIII, Głogów (Glog[ouia])

Sabbato infra octauam Assumpcionis Marie Virginis

Jan burgrabia de Donyn dziedzic wsi Żukowice k. Głogowa (Herndorff) zaświadcza, że Mikołaj syn Mikołaja sołtysa de Cwnaw (Nicolaus Nicolai), zięć (gener) Mikołaja Rerer (Nicolaus) z Żukowic, sprzedał wikariuszom kolegiaty głogowskiej (Glog[oviensis]) za 30 grzywien 2 1/2 grzywny rocznego czynszu w niemieckiej części wsi Żukowice. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AA Wrocław, sygn. Rkps IV b. 7, k. 135v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów