Rozmiar: 15909 bajtów

- 584 -

1359, 19 VIII, Głogów

XIV Kal. mensis Septembris

Bolko III książę Niemodlina (Falkenberg) nadaje miastu Głogów (Glogovia superior) czynsze z targu k. ratusza z prawem podwyższania ich. Wystawca zrzeka się jednocześnie wszelkich pretensji do powyższych czynszów.

Regest: CDS, XXXIII, s. 103, nr 2.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów