Rozmiar: 15909 bajtów

- 586 -

1359, 26 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda post b. Bartholomei

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Prsibko de Gabirlow sprzedał za 7 grzywien Filipowi mieszczaninowi średzkiemu (Philippus civis Nouiforensis) oraz jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w Cesarzowicach k. Środy Śl. (Ceserwicz) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedającego lub jego następców w ciągu 3 lat. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak, Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 38v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3041.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów