Rozmiar: 15909 bajtów

- 587 -

1359, 29 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

in festo decollacionis st. Johannis Baptiste

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że został rozstrzygnięty spór między Janem z Lubeki (Johannes de Lubek) kanonikiem wrocławskim (Wrat[islauiensis]), którego rzecznikiem była kapituła wrocławska, a sołtysem i chłopami ze wsi Sdesschycz, których rzecznikami byli dwaj mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses): Kyde Dompnik i Jan Sechsbechyr (Johannes), arbitrem zaś w sporze był Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu. Spór dotyczył dziesięciny polowej w ww. wsi przypadającej od dawna na podstawie dokumentu notariusza publicznego Henryka Petri (Heynricus) i związanej z prebendą Jana z Lubeki. W sentencji sporu sołtys i chłopi zostali zobowiązani do płacenia Janowi z Lubeki 8 skojców rocznie od każdego łana tytułem dziesięciny polowej jako uposażenie związane z posiadaniem przez niego prebendy. Wystawca zatwierdza niniejsze ustalenia.

Świadkowie: Piotr de Luna (Petrus) prepozyt, Jan z Litomyśla (Johannes de Luthmischiil, CSR) kantor, Mikołaj de Panowicz (Nicolaus) kustosz, Konrad de Koufungen (Conradus), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Otto z Brna (Brunna, CSR), Filip Marschalci (Philippus), Mikołaj Pankow (Nycolaus), Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Jan Brunonis (Johannes), Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clemens de Wanzow), Maciej de Panowicz (Mathias) - prałaci i kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), oraz Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) i Jan Conoplath (Johannes) - notariusze kapituły wrocławskiej.

Dwie pieczęcie: biskupa i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. F 25.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 130v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów