Rozmiar: 15909 bajtów

- 588 -

1359, 30 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

III Kal. Septembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że za zgodą kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) nadał w lenno za 50 grzywien rocznego czynszu Konstancji wdowie po Hanku de Rybenicz (Constancia relicta Hanconis de Rybenicz) i jej córce Dobrcze oraz ich spadkobiercom dobra Biskupice k. Sycowa (Bischcopicz), które były niegdyś sprzedane w Ścinawie (Stynow), a obecnie zostały odzyskane, wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z zastrzeżeniem świadczenia służby konnej, mianowicie 1 konia wartości 6 grzywien i 1 zbrojnego.

Świadkowie: Piotr de Luna (Petrus) prepozyt, Jan z Litomyśla (Johannes de Luthomuschil, CSR), kantor, Mikołaj de Panowicz (Nycolaus) kustosz wrocławski (Wrat[islauiensis]), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Jakub Augustini archidiakon legnicki (Jacobus ... Legniczensis), Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gustina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz), Konrad de Koufungen (Conradus), Otto z Brna (Brunna, CSR), Filip marszałek (Philippus), Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clemens de Wanzow), Jan Brunonis (Johannes), Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Maciej de Panewicz (Mathias), Albert Spitkonis (Albertus) i Mikołaj de Poncaw (Nycolaus) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), oraz Jan (Johannes) notariusz dworu biskupiego, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 13v-l4.
Regest: Z. f. G. Schl., XXXI, s. 247-248.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów