Rozmiar: 15909 bajtów

- 589 -

1359, 30 VIII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Septembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że za jego wstawiennictwem klasztor kamieniecki (Camencz) z uwagi na cierpienia, jakich doznawał od dziedziców wsi Byczeń k. Ząbkowic Śl. (Byczan), nabył od nich tę wieś wraz ze wszystkimi prawami oraz w związku z kłopotami tego klasztoru spowodowanymi częstymi powodziami okolicznych rzek, a szczególnie Nysy (Nysa), które powodują trudności w bytowaniu opata i 80 mnichów, w tym 40 prezbiterów, a także trudnościami w pobieraniu dochodów z tej wsi na prośbę opata i mnichów wystawca inkorporuje do klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim macierzysty kościół w Byczeniu oraz kościół w Starczówku k. Ząbkowic Śl. (Altmansdorph), filialny wobec kościoła w Byczeniu, wraz ze wszystkimi dochodami i czynszami oraz postanawia, iż stanowisko proboszcza i wikariusza ma zająć mnich z Kamieńca przedstawiany przez opata i klasztor biskupom wrocławskim. Na utrzymanie proboszcza i wikariusza klasztor przeznacza 2 łany w Byczeniu, 1 w Starczówku, płody ogrodów (pulli ortorum) tamże, 7 małdratów zboża z tytułu masznego w Starczówku, 4 małdraty zboża w Goleniowie k. Ząbkowic Śl. (Galnow), 2 małdraty i 2 miary w Pomianowie k. Ząbkowic Śl. (Pomeansdorph), całą dziesięcinę snopową w Pomianowie (Prokotinstein) k. Ząbkowic Śl. i w Goleniowie oprócz folwarku, który należy do klasztoru, przeznacza również drzewo z lasu popularnie nazywanego Byczeń. Natomiast do klasztoru miały należeć dziesięciny snopowe we wsiach Byczeń, Śrem k. Ząbkowic Śl. (Schrom) i Topola k. Ząbkowic Śl. (Richenow), dziesięcina z całej wsi Starczówek, czynsze z ogrodów i 1 wiardunek z 1 łanu w Sławęcinie k. Ząbkowic Śl. (Slavatindorph), który został sprzedany przez kościół w Byczeniu, oraz inne dochody należące do kościoła tamże.

Świadkowie: Piotr de Luna (Petrus) prepozyt, Jan z Litomyśla (Johannes de Luthomuschil, CSR) kantor, Mikołaj de Panewicz (Nicolaus) kustosz wrocławski (Wratislaviensis), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythum) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Wawrzyniec Hartlibi (Laurentius), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz), Konrad de Konfungen (Conradus), Otto z Brna (Brunna, CSR), Filip Marschalci (Philippus), Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clemens de Wansow), Jan Brunonis (Johannes), Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Maciej de Panwiz (Mathias), Albert de Spytkonis (Albertus) i Mikołaj de Punekow - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), oraz Jan (Johannes) notariusz biskupi, qui presentia habuit in commisso. Dwie pieczęcie: biskupa i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., 2 ekspedycje, AP Wrocław, Rep. 88, nr 157 i 158.
Druk: CDS, X, s. 194, nr 244.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów