Rozmiar: 15909 bajtów

- 592 -

1359, 31 VIII, Oława (Olauia)

Sabatho ante diem b. Egidii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Henryk zwany Sagadelo nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) jako oprawę wdowią 1 1/2 łana uprawnego wartości 50 grzywien w Pomerium k. Oławy przynoszący 200 kóp groszy dochodu rocznie oraz 20 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Siedliskach k. Oławy (Sedlicz) wraz z przynależnościami. Opiekunami jej zostają mianowani Hanko zwany Woythechicz mieszczanin oławski (Hanco... Olauiensis) oraz Franczko de Sytthin mieszczanin wrocławski (Franczco ... Wratislauiensis). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symonus de Rorow), Lutko (Luthco) i Jan z Groblic k. Oławy (Johannes de Grobilwicz), Hanko (Hanco), Luterio (Lutherio), Peczo, Huczko i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 79; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 29v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 197.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów