Rozmiar: 15909 bajtów

- 597 -

1359, 15 IX, Otmuchów (Othm[uchow])

XVII Kal. Octobris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Jan z Domanic k. Świdnicy (Johannes de Domancz) i jego żona Elżbieta (Elyzabeth) sprzedali Ulrykowi Schenke (Ulricus) i jego spadkobiercom za 30 grzywien połowę wsi Bremerdorph w dystrykcie otmuchowskim (Othmachouiensis) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Ramvoldus Stosche rycerz, Haulo Czamborii marszałek, Hanko Aduocati (Hanco) starosta ziemi nyskiej (Nysensis), Andrzej Przechod (Andreas) i Otto de Hugwicz - rycerze świeccy, Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) oraz notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 81.
Regest: Quellen u. Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 22, nr 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów