Rozmiar: 15909 bajtów

- 601 -

1359, 25 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Mathei Ewangeliste

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Maciej ze Złotnik k. Wrocławia (Mathias de Goltsmedin) brat nieżyjącego Bartka (Bartko) nadaje w jego imieniu Kunnie (Kunna) wdowie po tymże Bartku jako oprawę wdowią połowę swojego folwarku Złotniki k. Wrocławia (Goltsmedin) wraz z przynależnościami i dochodami. Opiekunem ww. wdowy mianowany zostaje Panczko Radak. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 38v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 188.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów