Rozmiar: 15909 bajtów

- 606 -

1359, 29 IX, Ziębice (Munsterberg)

in die st. Michaelis Archangeli

Bolko II książę Śląska i pan Ziębic (Bolko ... dux Slezie et dominus in Munsterberg) stwierdza, że w jego obecności rycerz Jan Budow (Johannes) sprzedał Witkowi Boemo rycerzowi zwanemu de Rodow (Witko) oraz jego spadkobiercom wieś Biernacice k. Ząbkowic Śl. (Bernhardivilla) ze wszystkimi prawami, wolną od wszelkich obciążeń, z niższym i wyższym sądownictwem, a szczególnie z sądownictwem w sprawach kryminalnych, prawem książęcym, ze wszystkimi dochodami, wolną od służby wojskowej z wyjątkiem sołtysa, który powinien dostarczyć 2 konie - jeden wartości 4 grzywien, a drugi wartości 9 wiardunków. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Konrad de Rydeburg (Conradus), Bernard de Rothewicz (Bernhardus), Konrad de Czirnen (Conradus) - rycerze, Otto de Borsnicz, Apeczko i Konrad (Conradus) bracia zwani de Hayn oraz Mikołaj de Ponekow (Nicolaus) notariusz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 116.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów