Rozmiar: 15909 bajtów

- 613 -

1359, 16 X, Wrocław (Wrat[islauia])

quarta fer. ante Luce Ewangeliste

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Falkinberg (Nicolaus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) jako oprawę wdowią wszystkie swe dobra w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow) wraz ze wszystkimi prawami i dochodami. Opiekunem wdowy mianowany zostaje Mikołaj de Falkinberg (Nicolaus). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów