Rozmiar: 15909 bajtów

- 614 -

1359, 21 X, Avignon (Avinion, Francja)

XII Kal. Novembris. Pontificatus nostri anno septimo

Papież Innocenty VI (Innocentius) na prośbę Piotra z Koźla (Petrus de Cosla) proboszcza kościoła pod wezwaniem NMPanny w Bytomiu w diecezji krakowskiej (Bythom Cracouiensis diocesis), w związku z wyrządzonymi temuż kościołowi stratami w różnych dochodach i dobrach przez niektóre osoby, poleca opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu, by spowodował, aby osoby te wyrównały wyrządzone straty pod karą ekskomuniki.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 382.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów