Rozmiar: 15909 bajtów

- 615 -

1359, 22 X, Lubin (Lubin)

an die st. Seueri confessoris et pontificis

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus dux Slesiae et dominus Legnicensis) i jego żona Agnieszka (Agnes) potwierdzają mieszczanom legnickim (Legnicenses) 20 grzywien i 1 wiardunek, które zobowiązali się zwrócić Konradowi Purserowi (Cunrad) do następnego święta św. Walpurgii, oraz taką samą sumę, którą zobowiązali się zwrócić temuż do św. Michała.

Oryg.: łac., AP Legnica, Dok. m. Legnicy, nr 84c (1359, 22 X, Lubin).
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 150, nr 216.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów