Rozmiar: 15909 bajtów

- 616 -

1359, 22 X

fer. tercia post diem XI Milium Virginum beatorum

Rajcy m. Wrocławia sprzedają dożywotnio Janowi z Olszanki k. Brzegu (Johannes de Alzenow) prezbiterowi 5 grzywien rocznego czynszu z zastrzeżeniem, iż po śmierci nabywcy czynsz ten ma ponownie stać się własnością miasta.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. k. 115,1, s. 37.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 23, s. 42.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów