Rozmiar: 15909 bajtów

- 617 -

1359, 23 X, Wrocław (Wrat[islauia])

quarta fer. post Luce Ewangeliste

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Katarzyna (Katherina) żona Peczka z Krakowa (Peczco de Cracouia) zrzeka się wszystkich swych dóbr ruchomych i nieruchomych, które należały jej się w spadku po rodzicach, na rzecz tychże rodziców Jakuba Braseatora (Jacobus Braseator) mieszczanina wrocławskiego i jego żony Małgorzaty (Margaretha) oraz swojego rodzeństwa Mikołaja de Falkinberg (Nicolaus), Jana (Johannes), Agnieszki (Agnes) i Anny (Anna) oraz ich spadkobierców z prawem alienacji.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów