Rozmiar: 15909 bajtów

- 618 -

1359, 23 X, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Luce Ewangeliste

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Niczko (Niczco) i Jakusz (Jakusch) bracia nieżyjącego Alberta z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Albertus de Girsebkewicz) sprzedali Stefanowi z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Stephanus de Girsebkowicz) oraz jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Jarząbkowicach k. Środy Śl. (Jacobiuilla) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu, prawem odkupu za tę samą cenę w ciągu 4 lat przez sprzedających lub ich spadkobierców co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 39.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów