Rozmiar: 15909 bajtów

- 619 -

1359, 23 X

quarta fer. post Luce Ewangeliste

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Peczko z Krakowa (Peczhco de Cracouia) nadał swej żonie Katarzynie (Katherina) jako oprawę wdowią oprócz 100 grzywien 60 grzywien rocznego czynszu z 5 łanów we wsi Stabłowice k. Wrocławia (Stabilwicz). Opiekunami wdowy mianowani zostają Henlinus z Nysy (Nysa), Kunad Vomer (Cunadus) i Mikołaj Falkinberg (Nicolaus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn (Henczco), Peczko z Gogołowa k. Świdnicy (Peczco de Gogelow) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Sbrambir (Peczco), Merboto de Hugewicz, Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) - wasale, oraz Dythmarus de Meckenbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3a, s. 45v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów