Rozmiar: 15909 bajtów

- 620 -

1359, 23 X, Wrocław (Wrat[islauia])

quarta fer. post Luce Ewangeliste

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że Małgorzata (Margaretha) żona Mikołaja de Falkinberg (Nicolaus) mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) nadała mu wszystkie swe dobra, które posiada lub będzie posiadać w przyszłości, wraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 42-43.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów