Rozmiar: 15909 bajtów

- 624 -

1359, 27 X, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica ante festum beatorum Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że za zgodą swej żony księżnej Agnieszki (Agnes) sprzedaje za 100 grzywien dożywotnio Keyechtowi de Hugwicz (Keyecht) komendatorowi klasztoru Joannitów w Oleśniczce Małej k. Oławy (Olsna) i jego spadkobiercom z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów wieś zwaną Kalinowa k. Oławy (Calnow) wraz z sołectwem, łanami oczynszowanymi, dochodami i obciążeniami, którą posiada Kalinka. Wystawca rezerwuje sobie dochody z tytułu zwierzchniego prawa książęcego i wyższe sądownictwo. Księżna Agnieszka (Agnes) zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Andirko de Reste (Andirco), Jan de Falkinhain (Johannes), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comiso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 80-81; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 30v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 203.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów