Rozmiar: 15909 bajtów

- 627 -

1359, 28 X, Wrocław (Wrat[islauia])

in b. Symonis et Jude Apostolorum

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Andirko de Reste (Andirco) sprzedał 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Lubowicz w dystrykcie brzeskim (Bregensis) Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gubin) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr ww. lub innych dóbr należących do sprzedającego, położonych w księstwie wrocławskim. Wystawca stwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Herman (Hermannus) i Konrad (Conradus) bracia de Porsnicz - rycerze, Jan Tuten (Johannes), Helwicus z Sołtysowic k. Wrocława (Molnsdorf) - wasale, oraz Dithmarus de Mekinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 44v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 674.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów