Rozmiar: 15909 bajtów

- 629 -

1359, 31 X, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia omnium sanctorum

Konrad de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Niczko (Niczco), Apeczko (Apeczco) i Kunczko (Cunczco) bracia zwani de Someruelt za zgodą ich brata Lutolda (Lutholdus) sprzedali za 40 grzywien 5 grzywien rocznego czynszu z dóbr Mokrasalicz w dystrykcie wrocławskim, tak z folwarku, jak i innych dóbr. Klarze (Clara) wdowie po Hanku de Zorauia (Hanco) mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) za pośrednictwem Mikołaja ze Lwówka (Nicolaus de Lawinberg) oraz Mikołaja (Nicolaus), Jana (Johannes), Macieja (Mathias), Franczka (Franczco) i Lutolda (Lutholdus) braci tejże Klary (Clara) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedających lub ich spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 3A, s. 39.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 776.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów