Rozmiar: 15909 bajtów

- 630 -

1359, 1 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

Kal. Nouembris

Agnieszka de Palow (Agnes) ksieni klasztoru Klarysek we Wrocławiu (Wrat[islauia]) stwierdza, że klaryska Jadwiga Marchionissa (Hedwigis) sprzedała dożywotnio zakonnicy Aluszy z Paczkowa (Aluscha de Paczkow) 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w Maślicach k. Wrocławia (Maslicz) z zastrzeżeniem, iż w wypadku śmierci Jadwigi (Hedwigis) czynsz ten zobowiązuje się uiszczać ww. ksieni i klasztor Klarysek, a w razie śmierci Aluszy (Aluscha) Jadwiga zobowiązuje się połowę tego czynszu w ciągu pierwszego roku po jej śmierci przekazać klasztorowi Franciszkanów, który to czynsz w wypadku śmierci Jadwigi (Hedwigis) zobowiązuje się uiszczać braciom mniejszym ww. ksieni i klasztor Klarysek.

Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 216.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów