Rozmiar: 15909 bajtów

- 633 -

1359, 6 XI, Wrocław

am Mittwoch nach aller Heiligen

Piotr syn Szymona Walche (Simon) odstąpił należny mu spadek w Rościsławicach k. Wołowa.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2106.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów