Rozmiar: 15909 bajtów

- 635 -

1359, 6 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post Omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Henlinus z Głogowa (Glogouia) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 31 grzywien roczny czynsz w wysokości 3 małdratów potrójnego zboża (pszenicy, żyta i owsa) ze swych dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Pathenicz) Mikołajowi Voyt (Nicolaus) słodownikowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 40-40v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 939.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów