Rozmiar: 15909 bajtów

- 637 -

1359, 9 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante Martini

Konrad de Falkenhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że Niczko Bolcze (Niczco) za zgodą swej żony Anny (Anna) sprzedał swój folwark Kuklice k. Wrocławia (Kukelicz) wielkości 4 1/2 łana wraz z czynszami Andirkowi de Bukczicz (Andirko) i jego spadkobiercom ze wszystkimi przynależnościami, prawem alienacji i zastawu.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 41.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 559.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów