Rozmiar: 15909 bajtów

- 639 -

1359, 11 XI, Góra Śl. (Gora)

in festo b. Martini episcopi

Jan de Luckow (Johannes) stwierdza, że za pośrednictwem Botho de Donyn sprzedał Jakubowi (Jacobus) mistrzowi szpitala w pobliżu Góry Śl. (Gora) czynsze z 8 łanów i 8 prętów we wsi Strumienna k. Góry Śl. (Geysbach), mianowicie z 3 łanów folwarku Mikołaja zwanego Rabe (Nicolaus) mieszczanina górowskiego (Gorensis), z 14 prętów należących do wdowy po Ranserin, 11 prętów Niczka (Niczco) rzeźnika, 1/2 łana wdowy po Pezoldin, 1 łana Jana Jacobin (Johannes), 1/2 łana Henslini Jacobin, 7 prętów Niczka Knoblouch (Niczco), 1/2 łana Cunona Czyrneri (Cunonus), 3 prętów Niczka owczarza (Niczco) i 1 łana należącego do chłopów i sędziego w tejże wsi, zrzekając się wszelkich praw.

Świadkowie: Henryk Cordebog (Heynricus) kanonik głogowski (Glogouensis), proboszcz w Górze Śl. (Gora), jego brat Jakub Cordebog (Jacobus), Jan zwany Czenstil (Johannes) Cordebog, Franczko zwany Coslic (Franczco), Tyluscho z Gostynia k. Poznania (Gostina) burmistrz, Jan zwany Boyn (Johannes), Peczko de Syfridisdorf (Peczco), Welczlinus Longus, Ywanus - młodsi rajcy górowscy (Gora), i Mikołaj z Ziębic (Nicolaus de Munsterberg) proboszcz w Chróścinie k. Opola (Crosczina).


Kopie: łac. i niem., AP Wrocław, Akta m. Góry 3, nr 15.
Regest: tamże, Dep. Guhrau, Rep. 132a. nr 15; Z. f. G. Schl., 36/2, s. 369.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów