Rozmiar: 15909 bajtów

- 643 -

1359, 15 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. sexta post Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Elżbieta wdowa po Schnoffli (Elizabeth) za zgodą swojego syna Mikołaja (Nicolaus) sprzedała za 27 1/2 grzywny 1 łan ziemi ze swojego folwarku Piersno k. Środy Śl. (Pirschin) braciom Henselinowi (Henselinus), Bawarowi (Bauarus) i Jekelinowi (Jekelinus) oraz ich spadkobiercom wraz z obciążeniami, wszystkimi dochodami, prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 39v-40.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 993.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów