Rozmiar: 15909 bajtów

- 645 -

1359, 16 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante Elyzabeth

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Arnold Fusil (Arnoldus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 16 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z folwarku w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow) Hankowi Gotkonis (Hanco) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 39 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów