Rozmiar: 15909 bajtów

- 648 -

1359, 19 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

in die b. Elizabeth

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Staszko Czobgarthen (Stascho) sprzedał 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Czobgarth Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gubyn) i jego spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman Burggravii (Hermannus), Henryk Kalen (Henricus), Panczko Radak, Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Piotr Stengil (Petrus), Hanko z Urazu (Hanco de Owras) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 41v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 688.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów