Rozmiar: 15909 bajtów

- 654 -

1359, 25 XI, Lubin (Lubin)

die b. Katherine Virginis et martiris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że Fryderyk de Medgow (Fredricus) sprzedał za 24 grzywny połowę młyna położonego w pobliżu wsi Osiek k. Lubina (Ossek) wraz z przylegającą doń posiadłością Fredrut w celu dokonania napraw urządzeń doprowadzających wodę do młyna Botowi de Bruchalschdorf (Botho) i jego spadkobiercom z prawem odkupu przez sprzedającego i jego spadkobierców oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż, rezerwując sobie i swoim następcom dochody z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubiniensis), Henryk de Rechinberg (Henricus), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Niczo, Pakuschius i Jan de Falkinhain (Johannes) oraz Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 89/90; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 100.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 213.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów