Rozmiar: 15909 bajtów

- 657 -

1359, 26 XI

an deme nesten dinstage noch Clementis

Ławnicy wrocławscy (Bresslow), mianowicie: Jakub z Opola (Jacob von Opul), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg), Pecze Beyer, Henlin z Głogowa (Glogaw), Hannus Cracz, Paweł Kursoner (Pauel), Konrad Rempil (Conrad), Arnold von Richinbach, Arnold Unsil, Nickil Sachsen i Henike in der Bancz, stwierdzają, że na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Pecze Swarcze, Alka żona Hanken Roten sprzedała łaziebnikowi Nickilowi Pfadehuthen i jego następcom 4 grzywny rocznego czynszu z łaźni. W wypadku nieotrzymywania przez Nickila ww. czynszu łaźnia zostanie zastawiona na tak długo, aż ów czynsz zostanie całkowicie wypłacony. W wypadku pożaru łaźni Nickil lub jego spadkobiercy winni w ciągu roku odbudować ją, a także zobowiązani są naprawiać drogę, która prowadzi z Górnego Miasta (Houestat) do wspomnianej łaźni.

Świadkowie: Jan Crocz (Johannes), Nickil Sachse.

Pieczęć wystawców.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, sygn. 1359, 26 XI.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów