Rozmiar: 15909 bajtów

- 664 -

1359, 4 XII, Otmuchów (Othmuchow)

II Non. Decembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... episkopus Wratislauiensis) stwierdza, iż w jego obecności Małgorzata (Margaretha) wdowa po Albercie Wechter (Albertus) mieszczaninie nyskim (Nysensis) oraz Mikołaj (Nicolaus) brat tegoż Alberta sprzedali Hankowi Wilhelmi (Hanco) mieszczaninowi nyskiemu (Nysensis) i jego następcom 8-łanowy folwark (allodium) położony częściowo w Goraszowicach k. Grodkowa (Goraczcowicz), a częściowo w Crupicz w dystrykcie otmuchowskim (Othmuchouiensis) ze wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami. Ponadto ww. Małgorzata sprzedała temuż Hankowi (Hanco) i jego następcom wyspę położoną w pobliżu wsi Wyszków Śląski k. Nysy (Wisschow) na rzece Nysie (Nysa), należącą do okręgu sądowego nyskiego, z której nabywca i jego następcy mają płacić 2 grosze rocznego czynszu wójtowi nyskiemu (Nysensis). Wystawca wyraża również zgodę na translokację powyższego folwarku z prawa polskiego na niemieckie.

Świadkowie: Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) proboszcz i prokurator biskupa wrocławskiego, Haulo Czamborii marszałek, Hanko Advocati starosta nyski (Hanco ... Nysensis), Andrzej de Prechod (Andreas), Otto de Hugewicz i Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) mieszczanin wrocławski i notariusz, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 102, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów